Η Εταιρία

Το δικηγορικό γραφείο «Βασιλογεώργης και Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1990 από τον Χαρίλαο Βασιλογεώργη. Σήμερα, 26 χρόνια αργότερα, η δικηγορική μας εταιρία «ΒΑΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» χειρίζεται ευρύ φάσμα υποθέσεων και προσφέρει σε σημαντικό αριθμό πελατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό υποστήριξη τόσο σε δικαστικές υποθέσεις όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας. Είμαστε 12 δικηγόροι και απασχολούμε ασκούμενους δικηγόρους και διοικητικούς υπαλλήλους.

 

Περισσότερα...

Νέα-Δημοσιεύσεις

Συγχώνευση της ARISTA ABEE με την ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη

Σήμερα, την 28η Απριλίου 2016 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση ...  

Συμφωνία ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ. - PAPAELLINAS LTD

Η ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ ολοκλήρωσε την πώληση του ποσοστού  60% που ...