ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ

Γιάννης Τζουανόπουλος

Ο Γιάννης Τζουανόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1991.  Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι εγγεγραμμένος  στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ως ασκούμενος δικηγόρος από τον Ιανουάριο του 2015.

Περισσότερα...

Άγγελος Ήντας

Ο Άγγελος Ήντας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ως ασκούμενος το 2015. Διαθέτει δεκαετή τραπεζική εμπειρία ως εργαζόμενος στην τράπεζα Eurobank Ergasias AE.

Περισσότερα...

Ροζίτα Καράσσο

Η Ροζίτα Καράσσο γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1991. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του Διεθνικού & Ευρωπαϊκού Εμπορικού Δικαίου και της Διαιτησίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ως ασκούμενη δικηγόρος τον Οκτώβριο του 2014.

Περισσότερα...

Παύλος Νάτσης

O Παύλος Νάτσης γεννήθηκε στην Ουψάλα της Σουηδίας το 1991. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και μεταπτυχιακός φοιτητής στον τομέα του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Ενέργειας στο ίδιο πανεπιστήμιο. Είναι εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ως ασκούμενος δικηγόρος από τον Απρίλιο του 2015.

Περισσότερα...
ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Ασκούμενοι