Νέος Κανονισμός για το "Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Από τις 23 Μαρτίου 2016 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης 2015/2424 για το «Σήμα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης» - «Σήμα της ΕΕ» («European Union trade mark» - «EU trade mark») όπως θα ονομάζεται πλέον το Κοινοτικό Σήμα. Επίσης το αρμόδιο Γραφείο που εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας μετονομάζεται σε «Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» («European Union Intellectual Property Office»).

 

Το σύστημα προστασίας των εμπορικών σημάτων ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει την προστασία των σημάτων στο επίπεδο της Ένωσης, παράλληλα με την προστασία των σημάτων που παρέχεται στο επίπεδο των κρατών μελών στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων περί σημάτων.

Τα νομοθετικά μέτρα περιλαμβάνουν:

  • Μία νέα Οδηγία για τα εμπορικά σήματα που διέπει την εθνική νομοθεσία σε όλη την ΕΕ Directive (EU) 2015/2436
  • Αναθεωρημένο Κανονισμό για το Κοινοτικό Εμπορικό Σήμα, Regulation (EU) 2015/2424

Αυτό σηματοδοτεί την μεγαλύτερη αλλαγή στην κοινοτική νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα την τελευταία 20ετία και έπεται συζητήσεις που διήρκεσαν τρία χρόνια μεταξύ της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΝΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Νέος Κανονισμός για το "Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"