Συγχώνευση της ARISTA ABEE με την ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη

Σήμερα, την 28η Απριλίου 2016 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Δικηγόροι: Χαρίλαος Βασιλογεώργης- Σωκράτης Παρσάνος

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΝΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Συγχώνευση της ARISTA ABEE με την ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη