ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΕΤΑΙΡΟΙ

Χαρίλαος Βασιλογεώργης

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Βασιλογεώργης και Συνεργάτες». Εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από το 1990, ενώ από το 2009 είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου στο ίδιο Πανεπιστήμιο, ενώ είναι κάτοχος και του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Φορολογικό Δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1999 έως το Νοέμβριο του 2011 κατείχε διάφορες θέσεις ευθύνης στο νομικό τμήμα της τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS», χειριζόμενος όλο το φάσμα των εργασιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του λιανικής & εταιρικής τραπεζικής, έχοντας ταυτόχρονα αναλάβει τον χειρισμό σύνθετων υποθέσεων τόσο σε συμβουλευτικό όσο και δικαστηριακό επίπεδο. Από το 1999 συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων και μη  εταιριών όπως ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., ΔΕΗ Α.Ε., Intercomm Foods SA, ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε., Piraeus Consolidation and Distribution Center Α.Ε. (Σύμπραξη ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. & Cosco). Έχει δε διατελέσει  ειδικός συνεργάτης σε θέματα εταιρικού δικαίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.Πέραν της νομικής συμβουλής επί των πάσης φύσεως επιτελικών θεμάτων, συμβουλεύει ως προς την προληπτική νομική θωράκιση, τη δημιουργία εσωτερικών διαδικασιών και κανόνων συμμόρφωσης, ενώ συμμετέχει ενεργά στον στρατηγικό σχεδιασμό αυτών, καθώς και στην ανάλυση και διαχείριση κινδύνων των επιλογών αξιολογώντας τα δεδομένα με βάση τη νομική οπτική. Ως επικεφαλής της ομάδας νομικών συμβούλων, επιβλέπει την καθημερινή υποστήριξη των εταιρικών πελατών, ενώ ηγείται των ομάδων που από κοινού με τη διευθυντική ομάδα κάθε εταιρείας διαμορφώνουν την διαπραγματευτική στρατηγική.

Περισσότερα...

Σωκράτης Παρσάνος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το 1992. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος εισηγμένων και μη εταιρειών είτε ως inhouse δικηγόρος, είτε ως εξωτερικός νομικός σύμβουλος, απασχολούμενος με όλο το φάσμα του σύγχρονου δικαίου των επιχειρήσεων και με σύνθετες μορφές συμβάσεων και συναλλαγών. Περαιτέρω, έχει ασχοληθεί εκτενώς με ζητήματα αγοράς, ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην εξυγίανση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, την κατάρτιση συμφωνίας πιστωτών και κάθε μορφής εξασφαλιστικών συμβάσεων. Έχει χειριστεί επιτυχώς μεγάλο αριθμό σύνθετων αντιδικιών δικαστικά και εξωδικαστικά σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Περισσότερα...

Ανδρέας Στεργιάδης

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης το 1994. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.  Έχει χειριστεί επιτυχώς πληθώρα σύνθετων αστικών και εμπορικών αντιδικιών. Εξειδικεύεται σε ζητήματα αστικού δικαίου, αναγκαστικής εκτέλεσης και σε σύνθετα project μίσθωσης και εν γένει διαχείρισης ακινήτων. Έχει ασχοληθεί εκτενώς με την κανονιστική συμμόρφωση διαφόρων ειδών επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Περισσότερα...

Βασιλική Γκατζηγιάννη

Δικηγόρος παρ' Εφέταις. Εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από το 1994. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ανόβερου, Γερμανία. Εξειδικεύεται σε σύνθετα θέματα εταιρικού δικαίου και σύγχρονων μορφών συμβάσεων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διενέργεια Νομικών Ελέγχων, την εξαγορά και συγχώνευση εταιριών και στη σύναψη εξωεταιρικών συμφωνιών. Έχει ασχοληθεί με project κανονιστικής συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Έχει συνεργαστεί με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εταιριών.

Περισσότερα...

Έλλη Ασημακοπούλου

Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω. Εγγράφηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης το 2005 και από  το 2010 είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο στο ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος εισηγμένων και μη εταιρειών και διαθέτει μεγάλη εμπειρία τόσο στην αντιμετώπιση καθημερινών ζητημάτων των επιχειρήσεων (corporate house keeping, κανονιστική συμμόρφωση, New Business Development, εργασιακές σχέσεις- διαχείριση προσωπικού), όσο και ειδικότερων θεμάτων που αναφύονται στο πλαίσιο σύνθετων μορφών συμβάσεων και συναλλαγών (M&A,  συμφωνίες μετόχων, διαχείριση κρίσεων). Έχει χειριστεί πληθώρα συμφωνιών διανομής, εμπορικής αντιπροσωπείας, franshing καθώς και διενέξεων που προκύπτουν στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών και διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα των μεταφορών και logistics.

Περισσότερα...
ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Εταίροι