ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Παναγιώτης Δασκαλόπουλος

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου (Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση) στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Αριστούχος κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Αστικό Δίκαιο και Διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το 2009. Εξειδικεύεται σε όλο το φάσμα εμπορικών και εταιρικών ζητημάτων και ιδίως στο Δίκαιο των Ανωνύμων Εταιρειών, τις εμπορικές συμβάσεις, την εταιρική διακυβέρνηση και το λογιστικό δίκαιο. Περαιτέρω, έχει χειριστεί πληθώρα ζητημάτων αστικής φύσεως, ιδίως στον τομέα του δικαίου των ακινήτων, του οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου. Έχει χειριστεί επιτυχώς ενώπιον των Δικαστηρίων αλλά και εξωδίκως ένα μεγάλο αριθμό αστικών και εμπορικών υποθέσεων. Πριν από τη συνεργασία του με τη Δικηγορική Εταιρεία "Βασιλογεώργης και Συνεργάτες" απασχολήθηκε στο δικαστικό τομέα μεγάλης δικηγορικής εταιρείας, καθώς και έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας και στην Ένωση Αστυνομικών ΝΑ Αττικής.

Περισσότερα...

Βασίλης Τσιγαρίδας

Aπόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Το 2020 αναγορεύτηκε διδάκτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, λαμβάνοντας τον βαθμό "Άριστα με Διάκριση". Για την εκπόνηση της διατριβής του, η οποία έχει τίτλο "Η αρχή iura novit curia στη διοικητική δίκη" και θα δημοσιευθεί από τις εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), έλαβε υποτροφία από την Ακαδημία Αθηνών ενώ για τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις έλαβε το βραβείο αριστείας του ΑΠΘ.

Εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης  από το 2013. Ασκεί μάχιμη δικηγορία, ασχολούμενος με υποθέσεις διοικητικού δικαίου, και παρουσιάζει εκτεταμένη γνωμοδοτική δραστηριότητα σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων και υπαλληλικού/πειθαρχικού δικαίου.

Άρθρα και μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά νομικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους:

Περισσότερα...

Ευαγγελία (Έβελυν) Βαρελά

Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το 1991. Έχει διεκπεραιώσει πολλές πολύπλοκες υποθέσεις ενώπιον όλων των βαθμών δικαιοδοσίας, με έμφαση σε υποθέσεις αστικού, τραπεζικού και δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης. Παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τα παραπάνω θέματα και έχει συμμετάσχει στη διαπραγμάτευση και την επίτευξη διαφόρων εμπορικών συμφωνιών. Μεταξύ Μαΐου 1993 και Μαρτίου 1999 διετέλεσε νομικός σύμβουλος μεγάλου πιστωτικού ιδρύματος στην ημεδαπή και μεταξύ 2008 και 2012 υπηρέτησε ως εξωτερικός συνεργάτης του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

Περισσότερα...

Μαρίνα Σούλα

Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Κατεύθυνση Ιδιωτικού Δικαίου" στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το 2009. Εξειδικεύεται στην  διεκδίκηση  απαιτήσεων, μεταξύ άλλων από τραπεζικά ιδρύματα και εταιρίας ασφάλισης απαιτήσεων, ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία και σε όλες τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Περισσότερα...

Άγγελος Ήντας

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το 2017. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επίλυση παντός είδους αστικών και εμπορικών διαφορών και έχει μακρόχρονη ενασχόληση με ζητήματα τραπεζικού δικαίου και αναγκαστικής εκτέλεσης.

Περισσότερα...

Γιώργος Ανδρονιάδης

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και κάτοχος ΜΒΑ από το Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Είναι εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το 2016. Ασχολείται κυρίως με τους τομείς του τραπεζικού, του χρηματοοικονομικού και του εταιρικού δικαίου. Παρέχει νομικές συμβουλές για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που σχετίζονται με την πτωχευτική διαδικασία εν γένει, την αναδιάρθρωση των χρεών και την εξυγίανση εταιρειών. Διαθέτει εμπειρία στη δικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών. Το διεπιστημονικό του υπόβαθρο τόσο στο δίκαιο των επιχειρήσεων, όσο και στα οικονομικά, του δίνει τη δυνατότητα να παρέχει πολύτιμες συμβουλές και σε εταιρικούς πελάτες.

Περισσότερα...

Ιωάννης Τζουανόπουλος

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κάτοχος  MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το 2017. Παρέχει νομική υποστήριξη επί διαφόρων θεμάτων εμπορικού, εταιρικού και χρηματοπιστωτικού δικαίου. Έχει χειριστεί επιτυχώς ένα ευρύ φάσμα εταιρικών συναλλαγών και ενδεικτικά συστάσεις και εκκαθαρίσεις εταιρειών, αναδιαρθρώσεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις, μεταβίβαση μετοχών, μεταβίβαση επιχειρήσεων και παρόμοια θέματα, εκπροσωπώντας τόσο ημεδαπούς όσο και αλλοδαπούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων και πολυεθνικών ομίλων, καθώς επίσης και υποθέσεις χρηματοδοτήσεων με υψηλό οικονομικό αντικείμενο, τόσο για πιστωτικά ιδρύματα όσο και για εταιρικούς πελάτες με σύνθετους μηχανισμούς εξασφάλισης. Ασχολείται, τέλος, με την αξιοποίηση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.

Περισσότερα...

Ανδριάνα Κεφάλα

Απόφοιτη της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος Master of Science (MSc) in Business for Lawyers από το Alba Graduate Business School, the American College of Greece. Εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το 2019. Παρέχει νομικές συμβουλές σε μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με τη διαχείριση των NPLs και ασχολείται με τη σύνταξη των σχετικών συμβατικών και εξασφαλιστικών εγγράφων. Χειρίζεται επίσης διάφορες δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με το κληρονομικό δίκαιο, το οικογενειακό δίκαιο, το εμπράγματο δίκαιο, το δίκαιο των μισθώσεων και της αναγκαστικής εκτέλεσης, ενεργώντας τόσο για εγχώριους όσο και για διεθνείς ιδιώτες πελάτες.

Περισσότερα...

Γεωργία Καρακίτσου

Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Business for Lawyers από το Alba Graduate Business School, the American College of Greece. Είναι εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το 2020. Ασχολείται κυρίως με υποθέσεις Τραπεζικού Δικαίου με έμφαση στη σύναψη συμβάσεων leasing,  factoring και δανειακών συμβάσεων καθώς και με την αναγκαστικής εκτέλεσης.

Περισσότερα...

Ελευθέριος Πάτσης

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος MSc In Applied Risk Management (Internal Audit) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το  2021 ασχολείται με υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου, με έμφαση στο τραπεζικό δίκαιο, την δικαστηριακή επίλυση διαφορών και την αναγκαστική εκτέλεση. Συμβουλεύει, επίσης, εταιρικούς πελάτες σε θέματα φορολογικά, εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης.

Περισσότερα...
ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Συνεργάτες