Δικαστική Επίλυση Διαφορών -Διαιτησία

Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον όλων των εθνικών δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και ενώπιον όλων των λοιπών πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων. Ασχολούμαστε με δικαστηριακό χειρισμό και διαιτησίες, εφόσον απαιτούνται, επιδιώκοντας την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών εφόσον συνάδει με την επιτυχή έκβαση των επιδιώξεων των πελατών μας. Διαθέτουμε εμπειρία σε διαιτησίες και δικαστικούς συμβιβασμούς στο πλαίσιο τόσο των εθνικών κανόνων όσο και των κανόνων του ICC, του ΤΕΕ, και άλλων φορέων διεθνών και εθνικών.

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δικαστική Επίλυση Διαφορών- Διαιτησία