Δικαστική Επίλυση Διαφορών - Διαιτησία

Ο σκληρός πυρήνας των νομικών εργασιών βρίσκεται, παραδοσιακά, στην δικαστική διαμάχη και αντιδικία. Η ομάδα μας έχει πολύχρονη εμπειρία στον χειρισμό δικαστικών υποθέσεων, διαθέτοντας συνεργάτες σε όλη την Ελληνική επικράτεια, για την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων.

Δεδομένης της πολυσχιδούς εξειδίκευσης μας, ως είναι φυσικό, αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως δικαστηριακή υπόθεση. Μάλιστα, εμπλεκόμαστε σε κάθε φάση της αντιδικίας, συμβουλεύοντας τους εντολείς μας ακόμα και πριν την έναρξη αυτής, ήδη από το στάδιο της γέννησης της διένεξης. Εφόσον εν τέλει εκκινήσει η δικαστική διαμάχη, προετοιμάζουμε τους φακέλους που θα πρέπει να κατατεθούν στις δικαστικές ή διαιτητικές αρχές και ανταποκρινόμαστε στο σύνολο των ενεργειών για τον ορθό χειρισμό της υπόθεσης.

Μέριμνα μας είναι να γίνει ο κατάλληλος χειρισμός ανά υπόθεση, προσπαθώντας να βρούμε την βέλτιστη λύση για τον κάθε πελάτη μας, προωθώντας – εφόσον απαιτηθεί - τους εναλλακτικούς και ολοκληρωμένους τρόπους επίλυσης διαφορών, προκειμένου να δημιουργήσουμε και ενισχύσουμε την σχέση εμπιστοσύνης που μας συνδέει.

 

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΑΣ Δικαστική Επίλυση Διαφορών- Διαιτησία