Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

Παρέχουμε πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών σε ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου.

Η παροχή των υπηρεσιών μας εκτείνεται από καθημερινά ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και σύστασης εταιρειών μέχρι διεθνείς συναλλαγές, πολύμορφες εμπορικές συμφωνίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις, χρηματοδότηση έργων (project finance), κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) φορολογικό σχεδιασμό και συμμόρφωση.

Η εταιρεία ενεργεί συχνά για διεθνείς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων διεθνών δικηγορικών εταιριών στη διαμόρφωση εταιρικών συμφωνιών και σε ρυθμιστικά θέματα.

 Ενδεικτικά, η δικηγορική ύλη που αναλαμβάνει η εταιρεία μας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις, διασπάσεις μετατροπές εταιριών, αποσχίσεις κλάδων και μεταβιβάσεις κλάδων. Εισαγωγή εταιριών στο Χρηματιστήριο Αξιών.
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές(transfer pricing). Υπεράκτιες εταιρίες /΄Ιδρυση - διαχείριση - σχεδιασμός.
 • Ανταγωνισμός.
 • Εμπορικές συμβάσεις 
 • Ευρεσιτεχνίες
 • Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) & εταιρικές συμμετοχές
 • Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων
 • Λύση και εκκαθάριση εταιριών 
 • Νομικός έλεγχος εταιριών
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • Σήματα
 • Στρατηγικές συμμαχίες
 • Συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής
 • Συμβάσεις δικαιόχρησης
 • Συμβάσεις συνεργασίας και μετοχικές συμβάσεις
 • Σύσταση εταιριών και εταιρική γραμματεία
 • Χρηματοδότηση εταιρειών. Χρηματοδότηση έργων (project finance). Ζητήματα σύστασης και υποστήριξης εταιριών ,εφαρμογή των εταιρικών νόμων, υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας(πρακτικά Δ.Σ. και Γ.Σ.), υποστήριξη σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

 

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο