Εταιρικό Δίκαιο

Θεωρούμε ότι «κλειδί» της επαγγελματικής επιτυχίας μας, είναι ότι διαμορφώνουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, οι οποίοι μας βλέπουν ως «βραχίονα» των επιχειρήσεων τους και έναν πολύτιμο σύμβουλο και συνεργάτη, για την χάραξη της στρατηγικής των εργασιών τους.

Για τον λόγο αυτό, έχουμε εξειδικευμένη ομάδα δικηγόρων απασχολούμενων αποκλειστικά με ζητήματα εταιρικής υφής, οι οποίοι χειρίζονται κάθε υπόθεση που ανακύπτει από την εμπορική λειτουργία των επιχειρήσεων των εντολέων μας. Η εμπλοκή μας δεν εξαντλείται ούτε στην δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεων, ούτε στην «αποστεωμένη» αποτύπωση των νομικών διατάξεων ενόψει μιας γνωμοδοτήσεως, αλλά είμαστε ενεργά, δίπλα στην ομάδα εργασίας, προσφέροντας πρακτικές λύσεις, οι οποίες συγκεράζουν τις στοχεύσεις της διοίκησης με τις απαιτήσεις του νόμου.

Μεριμνούμε τόσο για το «corporate housekeeping» των εταιρειών, προκειμένου να συμπλέουν με τις προβλέψεις των καταστατικών τους διατάξεων και του νόμου, όσο για την κατάρτιση συμβατικών κειμένων παντός είδους. Πέραν αυτού, συμβουλεύουμε ως προς επιμέρους ειδικότερα ερωτήματα που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης ή διαμόρφωσης των εταιρικών σχέσεων.

Κατά τον τρόπο αυτό εμπλεκόμαστε, τόσο στις πρώτες εργασίες σύστασης εταιρειών, όσο στις καθημερινές ενέργειες ανάληψης ή ανάθεσης εργασιών, καθώς και στα διάφορα project διεθνούς ή μη χαρακτήρα, με στόχο το ευρύτερο «business development». Κατά την εργασία μας, συμμετείχαμε σε διεθνείς συναλλαγές, καταρτίσαμε πολύμορφες εμπορικές συμφωνίες, διαπραγματευτήκαμε τους όρους χρηματοδότησης έργων (project finance) και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital).

Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα  μέρους των υποθέσεων που χειριζόμαστε, συνεργαζόμαστε, όπου απαιτείται από τη φύση της συναλλαγής, με εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία της αλλοδαπής, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την βέλτιστη νομική προστασία των πελατών μας.

 

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΑΣ Εταιρικό Δίκαιο