Εμπράγματο Δίκαιο

Ουσιαστικό πεδίο πρακτικής εμπειρίας και εξειδίκευσης μας αποτελεί και η παροχή συμβουλών σχετικά με την ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς και η δικαστική και εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την ιδιοκτησία ακινήτων. Διεκπεραιώνουμε ένα ευρύ φάσμα νομικών εργασιών, όπως την προπαρασκευή και υποβολή προσφορών, την παροχή συμβουλών σχετικά με το νομικό πλαίσιο των δημοσίων και ιδιωτικών κατασκευών στην Ελλάδα, τη μίσθωση και τη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, τα πολεοδομικά ζητήματα, την εκπροσώπηση πελατών σε διαφορές που ανακύπτουν κατά την αδειοδότηση για την εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, τις διαφορές σχετικά με την εκτέλεση κατασκευαστικής σύμβασης ή σχετικές με την ευθύνη των κατασκευαστών, τα ζητήματα αυθαίρετης δόμησης και νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών.

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΑΣ Εμπράγματο Δίκαιο