Μεταλλευτικό - Λατομικό Δίκαιο

Ειδικευόμαστε σε ζητήματα που αφορούν την παραχώρηση δικαιωμάτων εξόρυξης ορυκτών, μεταλλευμάτων, λατομικών υλικών και πρώτων υλών εν γένει. Διαθέτουμε δε πλούσια εμπειρία υποστήριξης σχετικών υποθέσεων ενώπιον των Αρχών.

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΑΣ Μεταλλευτικό - Λατομικό δίκαιο