Δίκαιο Αφερεγγυότητας

Ο επαναπροσδιορισμός των συναλλαγών, ενόψει της οικονομικής κρίσεως, μας επέτρεψε να αποκτήσουμε μεγάλη εμπειρία στον ευρύτερο τομέα του δικαίου αφερεγγυότητας. Ξεκινώντας από την κλασσική διαδικασία πτωχεύσεως, έχουμε χειριστεί μεγάλο αριθμό υποθέσεων πελατών μας, τους οποίους συμβουλεύσαμε και συναφώς τους εκπροσωπήσαμε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας μέχρι και την λήξη των εργασιών της.

Πέραν αυτού, ασχοληθήκαμε και με υποθέσεις «restructuring finance», προσπαθώντας να επιλύσουμε με τον βέλτιστο τρόπο τα αιτήματα αναδιάρθρωσης οφειλών και των εξυγιαντικών προσπαθειών επιχειρήσεων μέσω τραπεζικών συμβατικών κειμένων. Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία μας στα θέματα εταιρικού, φορολογικού και τραπεζικού δικαίου, προτείνουμε σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις για βιώσιμες επιχειρήσεις, αποσκοπώντας στην πραγματική εξυγίανση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Εφόσον κάθε τέτοια προσπάθεια παραμένει ανεπιτυχής, αναλαμβάνουμε την δικαστική αντιμετώπιση αυτών υποβάλλοντας αιτήματα παύσης πληρωμών ή πτώχευσης και συμμετέχοντας ενεργά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Το τελευταίο διάστημα, ανταποκρινόμενοι άμεσα στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και αποκτήσαμε μεγάλη τεχνογνωσία στον τομέα της «εξυγίανσης» ή «αναδιάρθρωσης» οφειλών, κατά την ευρύτερη έννοια και όχι την αυστηρά νομική. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις ήδη από τα πρώτα στάδια των συζητήσεων οφειλετών και πιστωτών, προσπαθώντας να σκιαγραφήσουμε τις προβλέψεις του νόμου και τον τρόπο διαμόρφωσης των σχέσεων αναλόγως της διαδικασίας που επιλέγεται να ακολουθηθεί (ενδεικτικά διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 ΠτΚ, διαδικασία pre-pack αρ. 106 β ΠτΚ, αναγκαστική διαχείριση κλπ). Στόχος της ομάδας μας είναι, ο εντολέας μας να έχει ξεκάθαρη εικόνα για την επόμενη μέρα και τον τρόπο που θα διαμορφωθεί – αναλόγως της διαδικασίας που θα επιλεγεί – η επιχείρηση του.

Μάλιστα, συμμετέχουμε και σε εργασίες απλής νομικής συμβουλής προς εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες που εμπλέκονται σε «project» εξυγίανσης επιχειρήσεων, σε μια προσπάθεια να συμβουλεύσουμε στην διαμόρφωση της στρατηγικής τους κατά τις οικείες διαπραγματεύσεις.

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ