Πτωχευτικό Δίκαιο

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας μας έχουμε ασχοληθεί με όλο το φάσμα των θεμάτων που προκύπτουν από τις διαδικασίες Εξυγίανσης – Ανασυγκρότησης εταιριών και από την εφαρμογή του Πτωχευτικού Δικαίου.

Έχουμε χειριστεί με επιτυχία ζητήματα του προϊσχύοντος δικαίου Εξυγίανσης (άρθρα 44 –συμφωνίες πιστωτών- 46 και 46α) καθώς και του νέου θεσμικού πλαισίου της πτώχευσης (συνδιαλλαγή- άρθρο 99- και ανασυγκρότηση- άρθρο 107).

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πτωχευτικό Δίκαιο