Φορολογικό Δίκαιο

Παρέχουμε πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών στο τομέα της φορολογίας, του φορολογικού σχεδιασμού και της συμμόρφωσης με φορολογικές υποχρεώσεις.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν τόσο σε συγκεκριμένα ζητήματα επί των οποίων ζητείται η γνωμοδότησή μας όσο και σε θέματα φορολογικής φύσεως που απορρέουν συναλλακτικά κατά την σύναψη και εκτέλεση, συχνά διασυνοριακών, εμπορικών και εταιρικών συμβάσεων.

Ενδεικτικά, η ύλη που χειριζόμαστε περιλαμβάνει:

  • Συγχωνεύσεις & εξαγορές, κοινοπραξίες, συνεργασίες και εταιρικές αναδιαρθρώσεις
  • ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι και δασμοί
  • Αποφυγή διπλής φορολογίας και φορολογία υπεραξιών
  • Transfer pricing
  • Χρηματοδότηση εταιριών (corporate finance)
  • Φορολογία επιχειρήσεων
  • Επενδυτικά χαρτοφυλάκια και εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
  • Επενδύσεις και ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας
  • Εξωχώρια φορολογικά σχήματα

Παράλληλα με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας, εκπροσωπούμε τους πελάτες μας , ενώπιον των ελληνικών φορολογικών δικαστηρίων

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Φορολογικό Δίκαιο