Φορολογικό Δίκαιο

Παρέχουμε πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών στο τομέα της φορολογίας, του φορολογικού σχεδιασμού και της συμμόρφωσης με φορολογικές υποχρεώσεις.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν τόσο σε συγκεκριμένα ζητήματα επί των οποίων ζητείται η γνωμοδότησή μας όσο και σε θέματα φορολογικής φύσεως που απορρέουν συναλλακτικά κατά την σύναψη και εκτέλεση, συχνά διασυνοριακών, εμπορικών και εταιρικών συμβάσεων.

Παράλληλα με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας, εκπροσωπούμε τους πελάτες μας, ενώπιον των ελληνικών φορολογικών δικαστηρίων.

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΑΣ Φορολογικό Δίκαιο