Φορολογικό Δίκαιο

Παρέχουμε πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών στο τομέα της φορολογίας, του φορολογικού σχεδιασμού και της συμμόρφωσης με φορολογικές υποχρεώσεις.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν τόσο σε συγκεκριμένα ζητήματα επί των οποίων ζητείται η γνωμοδότησή μας όσο και σε θέματα φορολογικής φύσεως που απορρέουν συναλλακτικά κατά την σύναψη και εκτέλεση, συχνά διασυνοριακών, εμπορικών και εταιρικών συμβάσεων.

Παράλληλα με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας, εκπροσωπούμε τους πελάτες μας, ενώπιον των ελληνικών φορολογικών δικαστηρίων.

"Συμβουλεύσαμε σημαντικές εταιρίες για την στρατηγική ανάκτησης του ΦΠΑ που είχαν καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο συναλλαγών τους με την εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ"
"Πετύχαμε την ακύρωση καταλογιστικών και φορολογικών προστίμων σε βάρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας ύψους 200.000.000 ευρώ και την απαλλαγή των εκτελεστικών μελών της διοίκησής της από τις φορολογικές και ποινικές επιπτώσεις αυτών"
ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΑΣ Φορολογικό Δίκαιο