Τραπεζικό & Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο

Από τα πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης μας, το αντικείμενο των πάσης φύσεων τραπεζικών εργασιών αποτελούσε ένα αυτοτελές και ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τμήμα της εταιρείας μας. Υπό το συγκεκριμένο πρίσμα, δρώντας σήμερα ως εντολοδόχοι δύο εκ των μεγαλύτερων τραπεζών, αναλαμβάνουμε την δικαστική διεκδίκηση και επιδίωξη ικανοποίησης μεγάλου μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών. Χειριζόμαστε τις συγκεκριμένες υποθέσεις σε όλα τα στάδια (από την έκδοση διαταγής πληρωμής, τυχόν ανακοπή και άσκηση ενδίκων μέσων έως την είσπραξη κατόπιν διακανονισμού ή αναγκαστικής εκτέλεσης, σύσταση εμπραγμάτων ή μη εξασφαλίσεων) και μέχρι την οριστική επίλυση τους.

Η εμπλοκή μας με τον τομέα του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου, ωστόσο, κάθε άλλο παρά εξαντλείται στα παραπάνω, καθώς χειριζόμαστε (δικαστικά και εξώδικα) και υποθέσεις οφειλετών, ιδιωτών ή μη, δίνοντας την κατά περίπτωση κατάλληλη συμβουλή είτε για τον χειρισμό της αντιδικίας είτε για την επίτευξη (εξωδικαστικής ή δικαστικής) αναδιάρθρωσης κάθε ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Μάλιστα, επιδιώκοντας να παρέχουμε υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των εργασιών του συγκεκριμένου αντικειμένου, διαμορφώσαμε εξειδικευμένη ομάδα χειρισμού και των συμβατικών πτυχών που άπτονται των  τραπεζικών εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε αναλάβει την σύνταξη ή έλεγχο τραπεζικών συμβάσεων κάθε είδους (ενδεικτικά πιστώσεων, ομολογιακών δανείων κλπ) και συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing), ενώ έχουμε επεξεργαστεί, διαπραγματευτεί και περαιώσει σημαντικές συμβάσεις όπως έκδοσης ομολογιακών δανείων εταιριών, αναδιάρθρωσης τραπεζικού δανεισμού,  σύστασης πολλαπλών εξασφαλίσεων αλλά και συμβάσεις sale and lease back κατ’ ανάθεση πελατών μας. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια, ενόψει των προσπαθειών αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών οφειλών, αναλαμβάνουμε την νομική συμβουλή τραπεζικών ιδρυμάτων ή οφειλετών, προς σκοπό ευρέσεως της κατάλληλης συμφωνίας για αναδιάρθωση χρεών.

Σημειώνεται ότι από το 1994 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2011, ο κ. Χ. Βασιλογεώργης, κατείχε θέσεις ευθύνης στο νομικό τμήμα της τράπεζας EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. , ενώ από το Δεκέμβριο του 2011 συνεργαζόμαστε τόσο με τη Εurobank Α.Ε., όσο με την Τράπεζα Πειραιώς στον χειρισμό πλήθους υποθέσεων, που άπτονται του συνόλου της τραπεζικής ύλης.

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΑΣ Χρηματοοικονομικό & Τραπεζικό Δίκαιο