Χρηματοοικονομικό Δίκαιο – Τραπεζικό Δίκαιο

Διαθέτουμε εμπειρία στην εξέταση τραπεζικών συμβάσεων, συμβάσεων leasing σύνθετων χρηματοδοτικών project καθώς και σε ειδικότερα θέματα αυτών (ενδεικτικά γενικοί όροι συναλλαγών, ρήτρες επιτοκίων, καθώς και σε διαφορές μεταξύ δανειοδοτών και πιστούχων).

Έχουμε χειριστεί όλο το φάσμα των θεμάτων της αναγκαστικής εκτέλεσης, θέματα εξασφάλισης πιστώσεων και ειδικότερα εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, ζητήματα τυποποιημένων δανείων και θέματα εκτέλεσης εκχωρημένων δανείων σε εταιρίες ειδικού σκοπού.

Έχουμε επεξεργαστεί, διαπραγματευτεί και περαιώσει σημαντικές συμβάσεις όπως έκδοση ομολογιακών δανείων εταιριών, συμβάσεις sale and lease back κατ’ ανάθεση πελατών μας.

Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στο restructuring finance που το κάθε σχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές πτυχές εταιρικού και τραπεζικού δικαίου των συμβάσεων.

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Χρηματοοικονομικό Δίκαιο – Τραπεζικό Δίκαιο